Продукти Контакти Фирмата
Български Romanian Romanian English
 

РАЗТОВАРВАЩ КОМПЛЕКС PK – S/D/SM/DM


Напълно автоматизираната система е конструирана за двустранно вземане на суровите стъкла от местата за складиране на стъкла.
Чрез предварителния избор от пулта на РК или чрез данните на следващата система (оптимизиране) се извършва вземането на стъклото за обработка.

Системата е оборудвана с транспортно устройство (надлъжно задвижване), с което вземането на суровите стъкла може да става от последователно наредени в два реда места за складиране на стъклата (пирамиди).

На рамата са монтирани хидравличен агрегат и вакуумна помпа. Хидравличният агрегат захранва количката за изнасяне, респективно въртящите се рамки с необходимото налягане на маслото. Вакуумната помпа осигурява необходимия вакуум за смукателите, с които се повдигат стъклата. Двете въртящи се
рамки с гредите на смукателите лагеруват на рамата и се задвижват от хидравлични цилиндри. Тази станция за полагане на стъкла е оборудвана с приспособление за разделяне.

С това приспособление за разделяне се гарантира, че залепваните едно до друго стъкла могат да се освободят и повдигнат. Приспособлението за разделяне обаче е приложимо и необходимо само при стъкла с голям формат. Задвижването на транспортните ролки се осъществява с верижна предавка и електромотор, който е закрепен от долната страна на шарнирна рама.

Разположени на различни места крайни изключватели контролират работния процес.
Чрез избор от пулта на РК могат да бъдат зареждани три различни размера стъкла.


ТИП МАШИНА

PK-S/M

PK-D/M

Максимален размер на стъклото
Минимален размер на стъклото
Дебелина на стъклото
Дълбочина на вземане
Позиции за разтоварване
Височина
Време за разтоварване

2750х3810 mm
1750х2000 mm
2 - 12 mm
600 mm
1 - 8
970* mm
3 min

3300х6000 mm
-
4 - 10 mm
1200 mm
2 - 6
970* mm
3 min


 
 © Манев - ВВ